Đấu Sĩ Vô Song

Tên khác

The God of Pro Wrestling

Tác giả
Tình trạng
OnGoing
Lượt xem
197.452
Đánh giá truyện

Nội dung

Junho Kim, anh ấy yêu đấu vật chuyên nghiệp hơn bất cứ ai nhưng anh ấy không thể thoát khỏi các tiêu chuẩn chủng tộc. Sau khi nghỉ hưu vô nghĩa, khi đang làm công nhân xây dựng, anh ấy bị vướng vào một tai nạn bất ngờ… Và sau khi mở mắt, anh ấy…

Danh sách chương

Truyện tương tự